top of page

तासिका तत्तवावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात शिल्प निदेशकांच्या रिक्त पदासाठी जाहिरात

नोट- अर्ज स्वीकार करण्याची अंतिम दिनांक: 23/08/2023 करण्यात आली आहे करीता सर्वांनी नोंद घ्यावी.

bottom of page